Om Team 98

Team 98 har sit udgangspunkt i hjemmeværnets kompagni 2611, hvor vi i flere år brugte oplevelsesturer i informations arbejdet, samt at udvikle kompagniets befalingsmænd. På et tidspunkt havde vi et ønske om at kunne bruge rappelling som en del af indholdet i en oplevelsestur. Dette kunne på daværende tidspunkt ikke lade sig gøre i hjemmeværnsregi grundet forskellige omstændigheder.

Vi fik uddannet et antal rappelle instruktører i civilt regi og etablerede Aaskov Rappelleteam, som arrangerede rappelling ved polterabender mm. Ligeledes bistod Aaskov Rapelleteam hjemmeværnet ved afholdelse af rappellearrangemneter i forbindelse med oplevelsesturer.

For at fastholde det sociale fælleskab der gennem årene var opbygget , valgte vi at etablere Team 98 med udspring i Aaskov Rapelleteam som en civil forening, da vi grundet strukturændringer i hjemmeværnet ikke længere havde dette som fælles platform.

Team 98 er gennem de seneste år blevet udvidet med nye instruktører uden baggrund i hjemmeværnet.

Team 98 ønsker til stadighed er være en dynamisk forening i konstant udvikling, således vi kontinuerligt kan bidrage til personlig udvikling, såvel som til udvikling af teams.

  [captcha_bank_text]

  Kontakt os

  Team 98
  Bjørslevvej 2
  6920 Videbæk

  Tlf.: +45 40 19 89 82
  Mail adr.: per@team98.dk